ANUNT CONCURS PENTRU POSTUL DE REDACTOR SEF AL REVISTEI ARHITECTURA


Uniunea Arhitecţilor din România organizează concurs în vederea angajării unui REDACTOR-ŞEF pentru revista ARHITECTURA, publicaţie a UAR, fondată în 1906.
Arhitectura 1906